Un projecte pedagògic lúdic-social en una matèria absolutament universal, ja que l’erotisme i la sexualitat ens afecten a tots i a totes per igual, sense distinció de classe o etnia, només matisat per la cultura, l´ètica i la moral de les persones. Fet que moltes vegades fa s´allunyi de la normalitat i sigui en alguns casos “demonitzat”.

El projecte, que podriem qualificar d´acció cultural, intenta establir una pauta d´acostament per totes i tots aquells que, ja siguin nascuts aquí o arribats d´altres països o cultures, volen saber més sobre sexe i sexualitat. Així doncs, d´una forma desacomplexada i serena, ens volem adreçar a un públic adult.

El projecte gira al voltant de la sexualitat, la sensualitat i el llenguatge corporal (el més internacional del lenguatges) expressat de diverses formes, formats i punts de vista: exposicions, xerrades, testimonis, literatura, projeccions, actuacions en directe, conferències, presentacions, concursos, música…

Aquest ampli ventall d’activitats i possibilitats fa que ens allunyem de l´antiquat concepte establert de “festival eròtic”, groller i pornogràfic 100%, i que tan sols es preocupa de la part més explicita del sexe, que és sens dubte la pornografia.

Al “Festivaleròtica.cat”, no l´apartem ni l´evitem, però el situem en el punt just que ha de tenir i no com a eix vertebrador del festival.

Aquest esdeveniment neix de la necessitat d´establir una normalització social i cultural entorn al món de l´erotisme i la sensualitat,acostant de forma natural les diferentes realitats sexuals del nostre barri que sens dupte compte amb moltes opcions i tendències , així donç d´una forma desacomplexada i serena ens volem adreçar a un públic adult.

Festivaleròtica.cat es un projecte nou i transgresor que es sosté en quatre principis bàsics: Informació,formació,prevenció i entreteniment.Tenint com a premisa que el contingut de cadascuna sigui garantia de
qualitat i possant l´accent en la prevenció , el sexe segur i la diversitat.